Македонија

10 мај, 2018

Традиционално доделени наградите на ЗИКМ на Саемот на книга во Скопје 2018

Во рамките на јубилејниот 30. Меѓународен саем на книгата во Скопје, во вторник, 08.05.2017, со почеток од 19 часот, Здружението на издавачите и книжарите на Македонија традиционално ги додели наградите поделени во 5 категории, за изданија издадени меѓу двата саеми. Одлуката ја донесе тричлена стручна комисија во состав проф. д-р Александар Прокопиев, претседател и член, проф. д-р Иван Џепаровски, член, и д-р Ацо Пероски, член. Право на учество имаа сите изложувачи на саемот.

Добитници на наградитe се следниве книги и автори:

КАТЕГОРИЈАНајдобро оригинално издание од областа на литературата, науката, културата и уметноста меѓу двата саеми

 

I. НАГРАДА

ЗА НАЈДОБРО ОРИГИНАЛНО ИЗДАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА ЛИТЕРАТУРАТА, НАУКАТА, КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА МЕЃУ ДВАТА САЕМИ

„СЕНКАТА НА МАРКО КРАЛЕ – АНТИЧКАТА, ВИЗАНТИСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ЕПСКА ПОЕЗИЈА“

автор: Витомир Митевски, издавач: МАНУ, Скопје

II КАТЕГОРИЈАНајдобро ликовно-графичко обликување и дизајн на книга – едиција меѓу двата саеми

I. НАГРАДА

ЗА НАЈДОБРО ЛИКОВНО-ГРАФИЧКО ОБЛИКУВАЊЕ И ДИЗАЈН НА КНИГА-ЕДИЦИЈАМЕЃУ ДВАТА САЕМИ

CUBES AND SPHERES

издавач: МАГОР, Скопје, ликовно обликување: Симчо Шандуловски

 

II. НАГРАДА

ЗА НАЈДОБРО ЛИКОВНО-ГРАФИЧКО ОБЛИКУВАЊЕ И ДИЗАЈН НА КНИГА-ЕДИЦИЈАМЕЃУ ДВАТА САЕМИ

„50 ГОДИНИ МАНУ“

автор: Владо Камбовски, издавач: МАНУ, Скопјеликовно обликување Кочо Фиданоски, Симчо Шандуловски

 

III. НАГРАДА

ЗА НАЈДОБРО ЛИКОВНО-ГРАФИЧКО ОБЛИКУВАЊЕ И ДИЗАЈН НА КНИГА-ЕДИЦИЈАМЕЃУ ДВАТА САЕМИ

„РЕЗБИ ВО ВРЕМЕТО“

автор: Драган Попоски – Стојнин, ликовно обликување: Васко Ташковски, Лазар Томовски, издавач: БАТА ПРЕС, Скопје

 

III КАТЕГОРИЈАНајдобро илустрирана книга или сликовница меѓу двата саеми

I. НАГРАДА

ЗА НАЈДОБРО ИЛУСТРИРАНА КНИГА ИЛИ СЛИКОВНИЦА МЕЃУ ДВАТА САЕМИ

„ВОЛКОТ И СЕДУМТЕ ЈАРИЊА“

адаптација на текст: Ана Иванова, автор на илустрации: Боркица Арсевска, издавач: ПРОСВЕТНО ДЕЛО, Скопје

 

II. НАГРАДА

ЗА НАЈДОБРО ИЛУСТРИРАНА КНИГА ИЛИ СЛИКОВНИЦА МЕЃУ ДВАТА САЕМИ

„ЗБОРОИГРИ 2“

автор: Славе Ѓорѓо Димоски, илустрации: Јулијана Величковска, издавач: ПНВ ПУБЛИКАЦИИ, Скопје

 

IV КАТЕГОРИЈАНаграда „Јаков од Камена Река“ за најдобра компјутерска обработка за печат или отпечатена книга или едиција меѓу двата саеми:

I. НАГРАДА

„ЈАКОВ ОД КАМЕНА РЕКА“ЗА НАЈДОБРА КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА, ПЕЧАТ И ИЗРАБОТКА НА КНИГА ИЛИ ЕДИЦИЈА МЕЃУ ДВАТА САЕМИ

„УМЕТНОСТА НА ИСЛАМОТЈАЗИК И ЗНАЧЕЊЕ“

автор: Титус Буркхардт, издавач ЛОГОС-А, изработка ФОКУС ПРИНТ

 

II. НАГРАДА

„ЈАКОВ ОД КАМЕНА РЕКА“ЗА НАЈДОБРА КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА, ПЕЧАТ И ИЗРАБОТКА НА КНИГА ИЛИ ЕДИЦИЈА МЕЃУ ДВАТА САЕМИ

„МЕГАСТРУКТУРИ [1986-2016]

автор: Георги Константинов, издавач: МАНУ, Скопје

 

III. НАГРАДА

„ЈАКОВ ОД КАМЕНА РЕКА“ЗА НАЈДОБРА КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА, ПЕЧАТ И ИЗРАБОТКА НА КНИГА ИЛИ ЕДИЦИЈА МЕЃУ ДВАТА САЕМИ

„БАНКАРСТВО ОД ПОИНАКОВ АГОЛ“

автор: Климентина Попоска, Марија Стојановска, Ивана Илоска-Трајковска, издавач: МАГОР, Скопје

 

КАТЕГОРИЈАНајдобар книжар меѓу двата саемиВо оваа категорија, по тесната трка, комисијата одлучи да ја додели наградата на двајца конкуренти:

НАГРАДА ЗА НАЈДОБАР КНИЖАР МЕЃУ ДВАТА САЕМИ

ПАВЛИНА  АНГЕЛОВСКА

МАТИЦА МАКЕДОНСКА, Скопје

 

НАГРАДА ЗА НАЈДОБАР КНИЖАР МЕЃУ ДВАТА САЕМИ

ЃОКО ЗДРАВЕВСКИ

БЕГЕМОТ, СкопјеВрати се горе ↑