Македонија

22 јануари, 2015

Министерството за култура распиша конкурс за откуп на класична музика

Министерството за култура во дневниот печат и на својата веб-страница објави конкурс за откуп на композиции од областа на класичната музика од домашни автори за 2015 година. На конкурсот, кој се распишува еднаш годишно и трае во текот на целата година, македонските композитори може да конкурираат со по една композиција во една категорија, а најмногу со две композиции во еден конкурсен рок, односно со четири композиции годишно. Категоризацијата на композициите во конкурсот е направена според видот на изведувачкиот апарат на делата, времетраењето и жанрот на делата.

За изборот на делата ќе одлучува стручна комисија, составена од композитори, претставници на СОКОМ и на СМУМ, домашни и странски автори и репродуктивни уметници, која ќе ги разгледува пристигнатите дела.

Министерството за култура соопшти дека приоритет при одлучувањето на конкурсот ќе имаат квалитетни музички дела од автори од Република Македонија, автентични музички содржини кои ќе придонесат за унапредување на македонската современа музичка култура. По изборот на најдобрите дела, Министерството за култура ќе склучи договор со авторите согласно со кој авторските права за покрупните форми ќе им бидат отстапени на Македонската опера и балет и на Македонската филхармонија, а за камерните состави, авторските права ќе му бидат отстапени на СОКОМ.Во февруари минатата година Министерството првпат објави Конкурс за откуп на дела од областа на класичната музика и  во двата конкурсни рока  беа поддржани вкупно 42 композиции на 27 автори.

Извор: МРТВрати се горе ↑